Cronaca
L'incidente è avvenuto questa mattina a Case Lidora, frazione di Cosseria (Savona)